Изработка на ретрофит на ЦНЦ Машина за компанија за изработка на Мебел Махагони од Куманово.

Изработен нов ормар со електроника и управувачки драјвери.
Една од многуте наши соработки

 

првобитна состојба

 

наша изработка: