Кројач со лизгачка маса GSS320-D

 

Shadow
Slider

Кројач со лизгачка маса GSS320-D

Транспарентна заштита на пила и извод за аспирација

Проширена маса за лесно одстранување на работните парчиња

Паралелен граничник со прилагодување до 1300мм.

Главна винкла за поставување на материјал со прилагодлива

должина до 320мм.

Лизагачки систем со лежишта со големи дијаметри кои се

движат по цврсти призматички патеки

Лесно ротирачко тркало за главна пила и потсекувач за 45°

Електрично кревање на пила

Проекција на пила 102mm со 315mm пила

Проекција на пила 76mm под агол од 45°