Кројач Giben, Kosovo

Ретрофит на Кројач Giben во Феризај, Косово.

Сменета електроника, инсталирана нова управувачка табла. Направен сервис на пнеуматика и механика.

слика на првобитна состојба

 

слика по ретрoфит