Кројач Haoda, Prestige Скопје

Ретрофит на кројач за Prestige од Скопје.

Инсталирана нова управувачка електроника и инсталиран наш софтвер.
Машината е изработена за 5 работни дена.

Слика од работна табла и управувачка електроника