Кројач Mayer, Okov Tim Ниш

Ретрофит на Кројач Mayer во Okov Tim Од Нип, Република Србија.

Сменети Пила и мотор, инсталирана нова управувачка електроника и инсталиран наш софтвер.
Машината е изработена за 6 работни дена.

Првобитна состојба на машина

 

 

Слика од новоинсталирана електроника

 

Слика од нова управувачка табла со наш софтвер.

btr