ЦНЦ Rover 336, Kimita Струга

Ретрофит на ЦНЦ Машина за Кимита од Струга.

На машината е инсталирана нова електроника, нов управувачка табла со наш софтвер. Направен сервис на пнеуматика и механика.

Слики од управувачка табла пред и после наша интервенција.