Кројач Magic, Onix Р. Албанија

Ретрофит на Кројач Magic во Onix Република Албанија.

Сменети Пила и мотор, инсталирана нова управувачка електроника и инсталиран наш софтвер.
Машината е изработена за 5 работни дена.

Првобитна состојба на машина

 

 

После ретрофит:

btr