Кројач Scheer, Elita Косово

Ретрофит на Кројач Magic во Onix Република Албанија.

Инсталирана нова управувачка електроника и инсталиран наш софтвер.
Машината е изработена за 4 работни дена.

 

btrhdr
btrhdr