Our BLog

Кројач Giben, Kosovo

05/03/2020

Ретрофит на Кројач Giben во Феризај, Косово. Сменета електроника, инсталирана нова управувачка табла. Направен сервис на пнеуматика и механика. слика на првобитна состојба   слика по ретрoфит

Read more

Кројач Mayer, Okov Tim Ниш

05/03/2020

Ретрофит на Кројач Mayer во Okov Tim Од Нип, Република Србија. Сменети Пила и мотор, инсталирана нова управувачка електроника и инсталиран наш софтвер. Машината е изработена за 6 работни...

Read more

Кројач Haoda, Prestige Скопје

05/03/2020

Ретрофит на кројач за Prestige од Скопје. Инсталирана нова управувачка електроника и инсталиран наш софтвер. Машината е изработена за 5 работни дена. Слика од работна табла и управувачка електроника

Read more

Кројач Magic, Onix Р. Албанија

26/02/2020

Ретрофит на Кројач Magic во Onix Република Албанија. Сменети Пила и мотор, инсталирана нова управувачка електроника и инсталиран наш софтвер. Машината е изработена за 5 работни дена. Првобитна состојба...

Read more

Кројач Scheer, Elita Косово

26/02/2020

Ретрофит на Кројач Magic во Onix Република Албанија. Инсталирана нова управувачка електроника и инсталиран наш софтвер. Машината е изработена за 4 работни дена.  

Read more