Our BLog

ЦНЦ Baci, Махагони Куманово

05/03/2020

Изработка на ретрофит на ЦНЦ Машина за компанија за изработка на Мебел Махагони од Куманово. Изработен нов ормар со електроника и управувачки драјвери. Една од многуте наши соработки  ...

Read more

ЦНЦ Morbidelli, Lipljan Косово

05/03/2020

Изработка на ретрофит на ЦНЦ Машина Morbideli за AMRE од Косово. Нова електроника со нова управувачка табла и наш софтвер. Првобитна состојба   Нова управувачка табла со Гоматик софтвер.

Read more

ЦНЦ Rover 336, Kimita Струга

05/03/2020

Ретрофит на ЦНЦ Машина за Кимита од Струга. На машината е инсталирана нова електроника, нов управувачка табла со наш софтвер. Направен сервис на пнеуматика и механика. Слики од управувачка...

Read more