Our BLog

ЦНЦ Baci, Махагони Куманово

05/03/2020

Изработка на ретрофит на ЦНЦ Машина за компанија за изработка на Мебел Махагони од Куманово. Изработен нов ормар со електроника и управувачки драјвери. Една од многуте наши соработки  ...

Read more

Кројач Giben, Kosovo

05/03/2020

Ретрофит на Кројач Giben во Феризај, Косово. Сменета електроника, инсталирана нова управувачка табла. Направен сервис на пнеуматика и механика. слика на првобитна состојба   слика по ретрoфит

Read more

ЦНЦ Morbidelli, Lipljan Косово

05/03/2020

Изработка на ретрофит на ЦНЦ Машина Morbideli за AMRE од Косово. Нова електроника со нова управувачка табла и наш софтвер. Првобитна состојба   Нова управувачка табла со Гоматик софтвер.

Read more

Кројач Mayer, Okov Tim Ниш

05/03/2020

Ретрофит на Кројач Mayer во Okov Tim Од Нип, Република Србија. Сменети Пила и мотор, инсталирана нова управувачка електроника и инсталиран наш софтвер. Машината е изработена за 6 работни...

Read more

Кројач Haoda, Prestige Скопје

05/03/2020

Ретрофит на кројач за Prestige од Скопје. Инсталирана нова управувачка електроника и инсталиран наш софтвер. Машината е изработена за 5 работни дена. Слика од работна табла и управувачка електроника

Read more

ЦНЦ Rover 336, Kimita Струга

05/03/2020

Ретрофит на ЦНЦ Машина за Кимита од Струга. На машината е инсталирана нова електроника, нов управувачка табла со наш софтвер. Направен сервис на пнеуматика и механика. Слики од управувачка...

Read more

Кројач Magic, Onix Р. Албанија

26/02/2020

Ретрофит на Кројач Magic во Onix Република Албанија. Сменети Пила и мотор, инсталирана нова управувачка електроника и инсталиран наш софтвер. Машината е изработена за 5 работни дена. Првобитна состојба...

Read more

Кројач Scheer, Elita Косово

26/02/2020

Ретрофит на Кројач Magic во Onix Република Албанија. Инсталирана нова управувачка електроника и инсталиран наш софтвер. Машината е изработена за 4 работни дена.  

Read more