Ретрофит

           

 

               Замена на дотраено управување и електрична инсталација со ново управување кое е лесно за ракување и нуди целосна искористеност на сите функции на машината со идеално креирање на оптимизиран план за кројење. Програмски прилагодливи брзини на работа во рамки на веќе постоечка машина.

 

ЦНЦ Baci, Махагони Куманово

CNC Машини, Ретрофит

Кројач Giben, Kosovo

Кројачи, Ретрофит

ЦНЦ Morbidelli, Lipljan Косово

CNC Машини, Ретрофит

Кројач Mayer, Okov Tim Ниш

Кројачи, Ретрофит

Кројач Haoda, Prestige Скопје

Кројачи, Ретрофит

ЦНЦ Rover 336, Kimita Струга

CNC Машини, Ретрофит

Кројач Magic, Onix Р. Албанија

Кројачи, Ретрофит

Кројач Scheer, Elita Косово

Кројачи, Ретрофит